POZOR NA NEMRZNOUCÍ SMĚSI! - Blog Veterinární kliniky Na Zdaboři v Příbrami - Veterinární klinika Na Zdaboři, Příbram

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POZOR NA NEMRZNOUCÍ SMĚSI!

Vytvořil MVDr. Pavel VOKROUHLÍK v Text · 1/1/2014 12:23:54
Tags: Otravy

Zima a mráz nakonec dorazily i do Čech a toto období nás nutí používat do aut nemrznoucí směsi. Ty obsahují látku zvanou ethylenglykol, která je nejen pro nás, ale i pro naše čtyřnohé kamarády silně toxická. Nebezpečná je zvlášť pro svou sladkou chuť a psům i kočkám chutná. Můžou se s ní setkat v garážích, ale také na parkovištích nebo (a to bohužel) v cíleně podaných návnadách. K otravě zvířete stačí poměrně nízké dávky. Pro psy je toxická dávka cca 5 ml/kg, ale u koček je smrtelná dávka výrazně nižší a to kolem 1ml/kg.

A proč je ethylenglykol nebezpečný? V první fázi dochází k podráždění sliznice dutiny ústní, což vede ke zvracení. Dále ale dochází k metabolizaci látky pomocí enzymů a účinku neurotoxickému, který se projevuje zprvu apatií, inkoordinací , schováváním před majitelem, později se objevují křeče a přidávají se účinky na oběhový a dýchací aparát a to zrychlením dechu a zeslabením pulzu. Otrava končí účinkem na ledviny, kdy se v ledvinách ukládají krystaly kyseliny šťavelové coby konečný produkt metabolismu a ty způsobí těžké poškození ledvin a jejich selhání. K selhání ledvin a úhynu zvířete dochází za 8-24 hodin po pozření nemrznoucí směsi.

Otravu lze prokázat vyšetřením moči, kdy nalézáme v sedimentu výše zmíněné krystaly, nebo histologickým vyšetřením ledvin po smrti zvířete.

Terapie otravy musí být zahájena co nejdříve. Jako první pomoc je vhodné vyvolat zvracení např. použitím 3% peroxidu vodíku a urychleně vyhledat veterinárního lékaře, který zahájí infuzní terapii, aby podpořil funkci ledvin a jako protijed se podává etanol.

Ovšem terapie, která není zahájena včas, nemusí být úspěšná, a proto je důležité dát pozor, aby nádoba s nemrznoucí směsí byla vždy dobře uzavřena a uchovávána na bezpečném místě. Pokud dojde k vylití, musí být místo důkladně vytřeno a uklizeno. Je třeba dbát opatrnosti a dostatečně hlídat své čtyřnohé miláčky.
Bez komentářů

webdesign © 2013 Martin Gross
Drkolnovská 647
261 01  Příbram V
IČO 75019469 | DIČ CZ7602110615
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky