CESTOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI - Blog Veterinární kliniky Na Zdaboři v Příbrami - Veterinární klinika Na Zdaboři, Příbram

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

CESTOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI

Vytvořil MVDr. Zuzana MATESOVÁ v Text · 1/1/2014 12:05:12
Tags: Psi;Kočky;Fretky;Cestování

Cestování se psy, kočkami a fretkami je od 1. října 2004 možné pouze s pasem a za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Požadavky pro cestování s těmito zvířaty z České republiky (export z ČR) se dá rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou Velká Británie, Irsko a Malta, druhá skupina jsou ostatní členské státy EU a třetí jsou tzv. třetí země, ty, které nejsou v EU.

Jednoduše řečeno, pokud chcete se svým miláčkem přejet hranice ČR, musí být splněny minimálně tyto podmínky: Pes, kočka i fretka musí být označeni mikročipem splňujícím ISO normy. Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (petpas, europas), což je jednotný doklad platný ve všech státech EU. Čipování a vydávání petpasů provádí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou pro tuto činnost schválení a registrovaní KVS. Dále musí být zvířata očkován proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Některé členské státy mají ještě dodatečné požadavky a omezení, například před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty a Finska musí být zvíře ošetřeno proti echinokokóze (odčervení), dále je podrobněji upraveno cestování se zvířaty mladšími 3 měsíců.

Nově do EU vstoupilo i Chorvatsko, nejčastější prázdninová destinace Čechů, ovšem v podmínkách pro cestování do Chorvatska s výše uvedenými zvířaty se prakticky nic nemění. Zvíře starší 3 měsíců musí být označeno mikročipem, jelikož tetování není Chorvatskem uznáváno, musí být doprovázeno europasem a musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v europasu. Pokud majitel cestuje s více jak 5-ti zvířaty nebo je zvíře do Chorvatska prodáváno, musí být splněny další podmínky, jako je klinické vyšetření soukromým veterinárním lékařem a vystavení veterinárního osvědčení příslušnou KVS.
Bez komentářů

webdesign © 2013 Martin Gross
Drkolnovská 647
261 01  Příbram V
IČO 75019469 | DIČ CZ7602110615
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky